راه های ارتباطی با شهرهای جدید ایران

ارتباط مستقیم با تیم بازاریابی شهرهای جدید

نام و نام خانوادگی تلفن
نگار نیک نژاد ۰۲۱-۸۸۵۵۰۰۸۰
نگار کهندانی ۰۲۱-۸۸۵۵۴۲۸۱
آرزو عابدزاده ۰۲۱-۸۸۵۵۳۱۹۴
سارا منطقی ۰۲۱-۸۸۵۵۳۰۹۱
مرضیه کاکایی ۰۲۱-۸۸۵۵۷۶۴۵
مژگان نجفی ۰۲۱-۸۸۷۲۱۵۴۱
سارا گلستانی ۰۲۱-۸۸۵۵۲۸۳۲
گلناز مجتهدی ۰۲۱-۸۸۵۵۴۲۸۱