افزودن آگهی شهر جدید

افزودنِ عکس بازدید آگهی شما را تا سه برابر افزایش می‌دهد.این فیلد مختص بازاریاب های شهرهای جدید میباشد