افزودن آگهی شهر های جدید

این فیلد مختص بازاریاب های شهرهای جدید میباشد