شرایط بیمه بیکاری در دوران کرونا

در این  سعی کردیم، شرح مفصلی در مورد شرایط ثبت نام بیمه بیکاری کرونا ارائه نماییم. امروزه با الکترونیکی شدن اکثر امورات اداری قصد داریم نحوه ثبت نام الکترونیکی بیمه بیکاری کرونا را براساس ابلاغیه وزارت کار و رئیس سازمان تامین اجتماعی به شما عزیزان توضیح دهیم. 

نحوه ثبت نام در سایت بیمه بیکاری در شرایط کرونا:

بر اساس ابلاغیه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی جهت رفاه حال شهروندان و همچنین مراجعه غیر حضوری، جهت حمایت از مشاغل و  و متقاضیان بیمه بیکاری در شرایط کرونا سامانه ای الکترونیکی برای ثبت نام بیمه بیکاری در شرایط کرونا تا پایان ماه اردیبهشت 1399 در نظر گرفته شده است.

طبق ابلاغیه مذکور، بایستی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه ی استان ها پس از دریافت اطلاعات درخواستی متقاضیان بیمه بیکاری که واجد شرایط در نظر گرفته شده می باشند، اقدام به بررسی همه ی شرایط قانونی در نظر گرفته شده و بدون طرح موضوع در کمیته های مربوطه، اقدام به احراز تمامی متقاضیان به صورت غیر حضوری نمایند. پس از انجام کلیه اقدامات، لیست کلیه مشمولین را به شعب تامین اجتماعی، جهت دریافت بیمه بیکاری متقاضیان، ارسال نمایند.

در ابلاغیه مذکور آمده است که در صورت ادامه پرداخت بیمه بیکاری تا پایان سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت بایستی متقاضیان جهت بررسی حضوری در کمیته های دو نفره مراجعه نمایند. 

سامانه الکترونیکی بیمه بیکاری در شرایط کرونا:

سامانه-الکترونیکی-بیمه-بیکاری-در-شرایط-کرونا

جهت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری بایستی به سامانه الکترونیکی ثبت درخواست بیمه بیکاری کرونا  bimebikari.mcls.gov.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایند و به صورت اینترنتی درخواست خود را پیگیری نمایند. طبق قانون بیمه بیکاری، به به آن دسته از اشخاصی که در اثر حوادث غیر مترقبه و به صورت غیر ارادی بیکار می گردند، بیمه بیکاری تعلق می گیرد.

راهنمای ثبت نام  متقاضیان دریافت مقرری بیمه بیکاری:

کلیه کارگران، چه با قرارداد موقت و چه دائم، بایستی قبل تکمیل فرم درخواست کلیه شرایط ثبت نام را مظالعه نمایند.

 •  کارگرانی که دارای قرارداد موقت می باشند در صورتی که در پایان قرارداد بیکار گردند در صورتی که دارای یکسال سابقه در آخرین محل کار و دارای نامه عدم نیاز و آخرین قرارداد باشند می توانند اقدام به ثبت درخواست بیمه بیکاری کرونا نمایند.
 •  کارگرانی که اخراج شده اند یا قرارداد دائمی ندارند بایستی در حین قرارداد دادخواست خود را در مراجع حل اختلاف کار ثبت نمایند، تا پس از احراز قطعی شدن اخراج وی نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه بیمه بیکاری اقدام نمایند.
 •  طبق قانون بیمه بیکاری افراد بیکار شده بایستی حداکثر تا30 روز از تاریخ بیکار شدن بایستی نسبت به ثبت درخواست بیمه بیکاری خود را در سامانه مربوطه اقدام نمایند . در صورتی که متقاضی تا 30 روز پس از بیکاری درخواست خود را ثبت ننماید بایستی با مراجعه به اداره کار محل، دلیل عذر موجه خود را به هیات حل اختلاف کار ارائه نموده، که تا سه ماه بتواند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نماید.
 •  ثبت نام متقاضی در این سامانه به منزله پایان کار نمی باشد و بایستی متقاضی بیمه بیکاری کرونا در زمان تعیین شده، با مراجعه به اداره کار محل کار خود جهت بررسی نهایی اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به اداره کار برای بیمه بیکاری در شرایط کرونا:

مدارک-مورد-نیاز-جهت-مراجعه-به-اداره-کار-برای-بیمه-بیکاری-در-شرایط-کرونا

 • مدارک عمومی : کارت ملی، شناسنامه ، کارت پایان خدمت (آقایان) ، دفترچه بیمه ، آخرین مدرک تحصیلی، یک قطعه عکس 
 • اتمام قرارداد : برگه عدم نیاز ، قرارداد آخرین کار
 • اثنای قرارداد ، دائمی: دادنامه نهایی مراجع حل اختلاف کار ، نخستین دادخواست 

دستورالعمل بیمه بیکاری ایام کرونا:

دستور-العمل-بیمه-بیکاری-ایام-کرونا

 به دلیل شیوع ویروس کرونا، دستورالعمل بیمه بیکاری کرونا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی گردآوری و امضا گردیده است.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی بیمه ایام کرونا:

” با توجه به گسترش ویروس کرونا در کشورمان و اقدامات مناسبی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درزمینه حمایت از مشاغل و پرداخت بیمه بیکاری مانند طراحی سامانه الکترونیکی ثبت درخواست بیمه بیکاری کرونا و انجام مراحل به صورت غیر حضوری وسایر موارد که تا پایان اردیبهشت 1399 در نظر گرفته است، طبق دستورالعمل مذکور، بایستی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه ی استان ها پس از دریافت اطلاعات درخواستی متقاضیان بیمه بیکاری که واجد شرایط در نظر گرفته شده می باشند، اقدام به بررسی همه ی شرایط قانونی در نظر گرفته شده و بدون طرح موضوع در کمیته های مربوطه، اقدام به احراز تمامی متقاضیان به صورت غیر حضوری نمایند. پس از انجام کلیه اقدامات، لیست کلیه مشمولین را به شعب تامین اجتماعی، جهت دریافت بیمه بیکاری متقاضیان، ارسال نمایند.

در ابلاغیه مذکور آمده است که در صورت ادامه پرداخت بیمه بیکاری تا پایان سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت بایستی متقاضیان جهت بررسی حضوری در کمیته های دو نفره مراجعه نمایند. 

مدت پرداخت بیمه بیکاری و مقدار آن:

مدت-پرداخت-بیمه-بیکاری-و-مقدار-آن

 •  جمع مدت پرداخت بیمه بیکاری از زمان مشمولیت از مزایای بیمه بیکاری چه دوره اجرای دائمی و چه آزمایشی برای متقاضیان متاهل یا متکفلین حداکثر (50) و متقاضیان مجرد حداکثر (36) ماه ، طبق سابقه کلی پرداخت حق بیمه و مطابق جزئیات زیر می باشد:

سابقه پرداخت حق بیمه، حداکثر مدت استفاده از بیمه بیکاری کرونا جمعاً با در نظر گرفتن دوره‌های پیشین

برای مجردین برای متأهلین یا متکفلین

 • از شش ماه لغایت بیست و چهار ماه شش ماه دوازده ماه
 • از بیست و پنج ماه لغایت یکصد و بیست ماه دوازده ماه هجده ماه
 • از یکصد و بیست و یک ماه لغایت یکصد و هشتاد ماه هجده ماه بیست وشش ماه
 • از یکصد و هشتاد و یک ماه لغایت دویست و چهل ماه بیست و شش ماه سی و شش ماه
 • از دویست و چهل و یک ماه به بالا سی و شش ماه پنجاه ماه

نکته حائض اهمیت این است که افراد میانسال دارای شمول قانون بیمه بیکاری که در زمان بیکاری بالای 55 سال سن باشند به استناد ماده 10 آئین نامه اجرایی این قانون در صورت بیکاری تا رسیدن به موعد بازنشستگی پرداخت بیمه بیکاری این افراد ادامه خواهد یافت.

 • میزان پرداختی روزانه بیمه شده بیکار برابر (55%) میانگین دستمزد روزانه بیمه شده مقرر گردیده است. به میزان پرداختی اشخاص متاهل یا متکفل، تا میزان 4 نفر از اشخاص تحت سرپرستی معادل هر یک از آنها ( 10% ) حداقل حقوق بیکار خواهد شد. در این صورت حداقل دریافتی بیکار از بیمه بیکاری  نباید از حداقل حقوق وی کمتر و از (80% ) میانگین دستمزد وی بیشتر باشد .

بیمه بیکاری کرونا به چه کسانی تعلق می گیرد؟

بیمه-بیکاری-کرونا-به-چه-کسانی-تعلق-می گیرد؟

جهت بیکاری شغل هایی مانند دست‌ فروشان نیز قرار شد مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان بودجه جهت مقرری بیمه‌ بیکاری و پرداخت وام به این اشخاص اختصاص یابد.

نماینده گارگران از قسمت شورای عالی (اقای علی خدایی) می گوید: اگر بیکاری فرد دراثر بیماری باشد به این معنا که شخص به ویروس کرونا دچار شده باشد، پوشش حقوق توسط تامین اجتماعی باید صورت گیرد. اما در صورتی که این بیماری به بیکار شدن شخص منجرشود بیکاری غیرارادی درنظر گرفته می شود و بیمه بیکاری به این فرد تعلق می گیرد. ایشان با اشاره به این موضوع که مشکل اساسی در مشاغلی است که بیمه ندارند افزود: کارگران روزمزد و دست فروشانی که بیمه نیستند مشکل ما هستند. دولت باید با برنامه ریزی این افراد را در نظر داشته باشد و به قانون عمل کند.

چه کسانی مشمول دریافت بیمه کرونا می شوند؟

وزیر تعاون، عنوان کرده است افرادی که در جریان بیماری کرونا از کار بیکار شده اند با تشخیص و تایید سازمان های مربوطه امکان دسترسی به بیمه بیکاری را دارند و امکان بهره مندی از ظرفیت های حمایتی سازمان را شامل می شوند.

جهت پرونده بیمه بیکاری کرونا مدارک زیر نیاز است. اصل قرار داد سال آخر کاری یا حکم رای صدوری از مراجع حل اختلاف مبتنی بر بیکار بودن کارگر، اصل نامه عدم نیاز، عکس 3*4 به روز، اصل مدرک تحصیلی ، اصل شناسنامه، اصل کارت پایان خدمت، اصل دفترچه بیمه، اصل کارت ملی، این مدارک به متقاضی بازگرداننده می شود.

در سال 1400 حداقل میزان بیمه بیکاری چقدراست؟

در-سال-1400-حداقل-میزان-بیمه-بیکاری-چقدر-است؟

حداقل مبلغی که خواهید گرفت مساوی با حقوق وزارت کار است که با توجه به لایحه بودجه و تصمیم دولت سالیانه تغییر می کند. این مبلغ  که در سال 99 حداقل یک میلیون و نهصد و یازده  هزار تومان مشخص شده است برای امسال با افزایش روبه رو بوده است. میزان حقوق نسبت به سال گذشته در لایحه بودجه افزایش 15 درصدی داشته است.  برای کارمندان دولت این افزایش 25 درصد حقوق بوده است. این به این معنی خواهد بود که افزایش حقوق بیمه بیکاری نیز 25 درصد خواهد بود. البته میزان دریافت بیمه بیکاری به میزان حقوقی که دریافت می کردید نیز بستگی دارد .

مشکلات به وجود آمده در پرداخت کمک هزینه های بیکاری

خانواده های ایرانی زیادی این روزها با بحران بیکاری ناشی از وجود بیماری کرونا درگیرهستند. موجی از افرادی که شغل خود را از دست داده اند و بیکار شده اند برای در خواست بیمه بیکاری به سمت  سازمان تامین اجتماعی سرازیر شده اند. که همین امر پرداخت به موقع حقوق آن ها را دچار مشکل کرده است. سازمان تامین اجتماعی از بروز مشکلات زیاد و افزایش بدهی های دولت خبر داده است. مشکلاتی که باعث عدم پرداخت به موقع بیمه به متقاضیان در سال 1400 خواهد شد.

از دست دادن شغل و بیکار شدن برای هر شخص علاوه برافزایش آسیب های اجتماعی و اقتصادی، ایجاد و افزایش فشارهای روانی را هم به دنبال خواهد داشت. در هفته های آخر سال گذشته، شیوع زیاد ویروس کرونا به تعدیل نیرو و خصوصی سازی وسیع در سطح جامعه منجر شد. موج گسترده ای از بیکاری در کل ایران و جهان شکل گرفت. وبیش از یک میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.

این موج وسیع امسال هم ادامه پیدا کرده است اما خوشبختانه برای این شرایط دشوار امکاناتی فراهم شده و بیکار شدگانی که سابقه بیمه داشتند توانستند در زمان بیماری مبلغی را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند. البته سازمان تامین اجتماعی برای تامین این مبالغ به افراد بیکار شده در اثر  کرونا با مشکلات زیادی روبه رو شده است. امید داریم تا همه نهادها و سازمان ها دست در دست هم گذاشته و این کمک هزینه را هرچه زودتر به قشر آسیب خورده پرداخت کنند و این کمک هزینه ها بتوانند مرهمی بر آسیب ها و فشار های  اقتصادی بیش از حد این روزها برمردم باشند.


امتیاز و نظر کاربران

به مقاله شرایط بیمه بیکاری در دوران کرونا چه امتیازی می دهید

۰.۰
۰ کاربر امتیاز داده اند
۰
۰
۰
۰
۰

۵

۴

۳

۲

۱

برچسب های مرتبط
تبلیغات کلید املاک

ورود / عضویت